Search:

www.suora.net

Palvelukuvaus

Ohjeet

User's Guide

Ylläpito

edit SideBar

Käyttöehdot

SUOMEN SUORAMAINONTA OY:n (SSM) SUORANET-VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Avaamalla SSM:n SuoraNet-verkkosivuston (jäljempänä ”palvelu”) käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy kokonaisuudessaan näitä ehtoja, hänen ei tule käyttää sivustoa. SSM pidättää oikeuden käyttöehtojen muutokseen.

SuoraNet-verkkosivusto ja sen sisältö on SSM:n tarjoama palvelu, joka on tarkoitettu SSM:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden jakelualuesuunnitteluun. SSM pyrkii huolehtimaan palvelun mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta sekä kehittämään palvelua yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. SSM ei kuitenkaan anna suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

SSM:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta tai muita toiminnallisuuksia. SSM:llä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. SSM ei vastaa palvelun käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai tietoturvariskeistä.

Käyttäjä vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. SSM:llä on oikeus estää sellainen palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa palvelun toimintaa tai kuormittaa verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai –suojaa. SSM:n voi samoin estää käytön mikäli palvelun ominaisuuksia tai sen antamia tietoja käytetään SSM:n tai sen yhteistyökumppaneiden kilpailukykyä heikentävästi. Tiettyjen palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

Asiakkaan mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät SSM:N omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän aineiston oikeudet sekä tekijänoikeudet ovat SSM:llä. SSM ja SuoraNetin toiminimi ja logo ovat Suomen Suoramainonta Oy:n suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Karttapalvelun käyttöehdot

Karttapalvelu on tarkoitettu jakelualueiden perussuunnitteluun ja hahmotteluun. Suomen Suoramainonta ei vastaa karttapohjan aluerajojen eri tasojen tarkkuudesta. Ilmoitetut talousmäärät voivat poiketa esitetystä.

Google maps – käyttöehdot ovat voimassa tätä palvelua käytettäessä. Tarkemmat ehdot ovat luettavissa osoitteessa: http://www.google.com/intl/fi_ALL/help/terms_maps.html

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on July 14, 2009, at 10:17 AM